ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 61
โรงเรียนสุจริต รางวัลพระราชทานปี 60
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
โรงเรียนในโครงการเชฟร่อน
โรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ(sumsung)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศูนย์สภานักเรียนเขตพื้นที่นครปฐมเขต2
โรงเรียนนำร่องปฐมวัย สสวท.
โรงเรียนในเครือข่าย Stem ศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


เพลงมาร์ชโรงเรียน


นาฬิกา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner


วันที่ 15 มี.ค.2562 นำโดยนายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "วิถีการเรียนรู้ สู่ความพอเพียง" เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมงานเปิดบ้านวิชาการในครั้งนี้
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านควนขัน จ.สตูล ผอ.ทวีพงศ์ หล่มวงษ์ รร.บ้านบางเตย ผอ.จักรกฤษ ดอนงาม รร.คลองบางกระทึก และผอ.ประภาส จันทโคตร รร.บ้านเพลินวัฒนาที่มาเยี่ยมชมงานเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่่ายบริหาร

นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี  คำแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี  พันธ์โสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน