ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 61
โรงเรียนสุจริต รางวัลพระราชทานปี 60
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
โรงเรียนในโครงการเชฟร่อน
โรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ(sumsung)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศูนย์สภานักเรียนเขตพื้นที่นครปฐมเขต2
โรงเรียนนำร่องปฐมวัย สสวท.
โรงเรียนในเครือข่าย Stem ศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


เพลงมาร์ชโรงเรียน


นาฬิกา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ผลการแข่งขัน (ระดับเขต)

ผลการแข่งขัน (ระดับเขต) คลิก  

อ่านต่อ.. »


แผนผังการแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (ระดับเขต)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ        วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพิ่มเติม  https://central68.sillapa.net/sp-npt2/ ...

อ่านต่อ.. »แผนผังการแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (ระดับกลุ่ม)

แผนผังการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียน วันที่ 21 กันยายน 2561  ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร

นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี  คำแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี พันธ์โสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน

ข่าวสารการศึกษา