กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

นายสมภาส พิมพ์พันธุ์ดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

นางศุลีพร ภูพวก
ครูอัตราจ้าง

นายอนุสร สวัสดิ์ชาติ
ครู คศ.2

นายอรรถพล ปิ่นทอง
ครูผู้ช่วย