กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

นายสมภาส พิมพ์พันธุ์ดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

นางศุลีพร ภูพวก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง