สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปัทมา หอมหวาน
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางทัศนีย์ เบ้าจรรยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณัฐชยาน์ สุนทรอำไพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3