สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอภิญญา กาญจนครุฑ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวมณีรัตน์ สะบู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริลักษณ์ สมพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3