สายชั้นอนุบาล 3

นางสาวธัทนพร ประเสริฐสุข
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3

นางสาวบุษยา อุสมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางศรีเพ็ญ วงค์ศรีเผือก
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางศุลีพร ภูพวก
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4