ข่าวประชาสัมพันธ์
อาคารการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 98) 08 ต.ค. 62
กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียน (อ่าน 38) 30 ก.ย. 62
สรุปตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน (อ่าน 28) 19 ก.ย. 62
หัวข้อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มไร่ขิงพัฒนา (อ่าน 99) 12 ก.ย. 62
แจ้งเวลาเลิกเรียนก่อนกำหนด ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 (อ่าน 68) 09 ก.ย. 62
แจ้งเลิกเรียนก่อนเวลา ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. (อ่าน 146) 27 มิ.ย. 62
แจ้งหยุดเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ และ อนุบาล๒ *กรณีพิเศษ*(เป็นเวลา ๑ วัน)ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน (อ่าน 188) 14 มิ.ย. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 7-10 พ.ค 2562 (อ่าน 378) 09 พ.ค. 62