ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสญชัย รัศมีแจ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา หอยทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายประคอง ใจหนัก
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2530 - 11 ตุลาคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ อวยจินดา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ธันวาคม 2525 - 8 พฤศจิกายน 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ สังข์รักษา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2517 - 2 พฤศจิกายน 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายชลัด ณ ป้อมเพชร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2515 - 9 กรกฎาคม 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2490 - 30 เมษายน 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายเห สายโกสินทร์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 เมษายน 2485 - 1กรกฎาคม 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายวงษ์ ทองยา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 กรกฎาคม 2481 - 12 เมษายน 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายโต๊ะ ชาติวงษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2478 - 1 กรกฎาคม 2481