ภาพกิจกรรม
พิธีมุฑิตาจิตครูย้ายสถานศึกษา
ที่ 1 เม.ย. 2564 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดพิธีมุฑิตาจิตแด่ครูมณีรัตน์ กัณหา ครูปาริฉัตร วงศ์ดียิ่ง ที่ย้ายไปปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนใหม่ และพระธรรมวัฒน์ กตกิจโจ (พระอาจารย์จ๊อด) นายภัทรพล นวลผา นางสาวนิภาพร กุนอก นางสาวณัฐนิชา วังสาร (นักศึกษาฝึกสอน) ที่ปฏิบัติการฝึกสอนเสร็จสิ้นในปีการศึกษา 2563 นี้  ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2564,12:11   อ่าน 8 ครั้ง