ภาพกิจกรรม
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 13 ส.ค.63 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีสำนึกพลเมืองด้วยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่อตัวเองและชุมชน สังคม โดยมีนายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณนายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดทรงคนอง ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2563,16:05   อ่าน 229 ครั้ง