ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณโดม ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมีท่านผู้อำนวยการสญชัย รัศมีแจ่ม ประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนอนุบาล ประถม และนักเรียนมัธยม พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครู ภายในงานได้มีพิธีสงฆ์ เลี้ยงพระเพล และได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ยากจนอีกด้วย                ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,14:26   อ่าน 228 ครั้ง