ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
วันที่ 3 ก.ค.2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มจัดถวายเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ถวยเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ณ วัดนครชื่นชุ่ม  ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2563,14:04   อ่าน 33 ครั้ง