ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองอนุบาลและ ป.1-3

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นำโดยนายสญชัย รัศมีแจ่ม และคณะครู จัดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 1/2563 ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด และเตรียมความพร้อมป้องการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน

ขอขอบคุณตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน ที่มาสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้กับผู้ปกครองอย่างอบอุ่น
และขอขอบคุณเจ้าหน้าจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกระทุ่มล้ม ที่มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์โควิด ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ภาพกิจกรรม

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,16:23   อ่าน 65 ครั้ง