ภาพกิจกรรม
รับสิทธิ์เรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม แจกสิทธิ์เรียนฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,22:08   อ่าน 64 ครั้ง