ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มและคณะครูสายชั้นมัธยม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบของโรงเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2562,08:46   อ่าน 239 ครั้ง