ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ปีการศึกษา 2562

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
47
52
99
4
อบ.3
55
64
119
4
รวม อบ.
102
116
218
8
ป.1
75
79
154
4
ป.2
71
59
130
4
ป.3
79
53
132
4
ป.4
61
58
119
4
ป.5
63
53
116
4
ป.6
85
51
136
4
รวมประถม
434
353
787
24
ม.1
56
30
86
3
ม.2
55
50
105
3
ม.3
48
33
81
3
รวมมัธยมต้น
159
113
272
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
695
582
1277
41
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562