ผลงานโรงเรียน
โรงเรียนวิถีพุทธ
รงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 61
โรงเรียนสุจริต รางวัลพระราชทานปี 60
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ปี 59
โรงเรียนในโครงการเชฟร่อน
โรงเรียนคุณภาพด้านคณิตศาสตร์
โรงเรียนในโครงการ(sumsung)
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
ศูนย์สภานักเรียนเขตพื้นที่นครปฐมเขต2
โรงเรียนนำร่องปฐมวัย สสวท.
โรงเรียนในเครือข่าย Stem ศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook


เพลงมาร์ชโรงเรียน


นาฬิกา


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

ผลการแข่งขัน (ระดับเขต)
ผลการแข่งขัน (ระดับเขต) คลิก  

อ่านต่อ.. »

แผนผังการแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (ระดับเขต)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ        วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เพิ่มเติม  https://central68.sillapa.net/sp-npt2/ ...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรมรอบรั้ว กทล.

ติวสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

วันที่ 26-28 พ.ย. 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มและโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา ได้ร่วมติวสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ที่โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โดยได้รับการติวสอบธรรมศึกษาจากพระอาจาย์วัดนครชื่นชุ่ม           เพื่อเตรียมสอบธรรมศึกษาในวันที่ 29 พ.ย.61 นี้

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่ 22 พ.ย.61 นายสัญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง "ฟ้อนขันดอก" ณ วัดนครชื่นชุ่ม
 

ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดและรับมอบทุนการศึกษา

วันที่ 14 พ.ย. 2561 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม และคณะครู ได้เข้ารับมอบทุนการศึกษาจากคุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร และร่วมอวยพรงานวันคล้ายวันเกิดของคุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ - บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา    พุทธมณฑล

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองประจภาคเรียนที่่ 2 ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองเพื่อนำมาร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา แก้ไขปัญหา และชี้แจงรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกัน 
@@ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้@@

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหาร

นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุปรีดา ณ พัทลุง

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางชูศรี  คำแก้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมยุรี พันธ์โสภา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน

ข่าวสารการศึกษา